Nejrozšířenější typy melanomu

Povrchově se šířící melanom

Nejběžněji se vyskytující forma melanomu se projevuje klasickými viditelnými změnami na povrchu. Při svém šíření vytvoří typickou nepravidelnou tmavou skvrnu s citelným hrbolkem. Do hlubších vrstev kůže začíná prorůstat až v pozdějším stádiu. Díky snadné viditelnosti nabízí i nejlepší prognózu na plné uzdravení.


Nodulární melanom

Jedná se o nejagresivnější formu melanomu, která představuje přibližně 20% podílu. Roste mnohem rychleji do hloubky, než do šířky a na povrchu se projevuje často jen tvrdou vyvýšeninou na kůži. Ta mívá nejčastěji tmavé zbarvení, ale může být i světle hnědá či bezbarvá. V takovém případě může snadno uniknout pozornosti, neboť svým tvarem nebývá alarmující.


Lentigo maligna melanom

S touto formou se nejčastěji setkáváme u starších lidí, jejichž kůže vykazuje dlouhodobější poškození Uv zářením. Typickými lokalitami bývá obličej a předloktí, kde se objevují větší zbarvené plochy. Zabarvení je střídavě světlo a tmavě hnědé. Diagnóza Lentigo maligna bývá povětšinou složitější, neboť pouhým pohledem je poměrně těžké rozlišit léze


Akrolentiginózní melanom

Typickými lokalitami vzniku jsou dlaně, chodidla, pod nehty či na ústní sliznici. Oproti ostatním druhům melanomu není jeho vznik zřejmě přímo úměrný vystavování se slunečnímu světlu. Mnohem častěji, než bělochy postihuje lidi asijského původu a černé etnické skupiny starší šedesáti let. Jeho nebezpečnost spočívá ve snadné zaměnitelnosti s běžně se vyskytujícím mozolem či bradavicí