Příznaky & diagnostika maligního melanomu

Zkušený odborník pozná melanom pouhým pohledem, přičemž se řídí tzv. ABCDE pravidly. Tato zkratka pochází s počátku anglických slov vyjadřujících asymetrii, ohraničení, barvu, průměr a vyvýšení. Zhoubné bujení se však u různých typů onemocnění projevuje jinak, tak není možné uplatňovat všechny. I když se za klíčovou velikost, jenž by neměla uniknout ničí pozornosti udává 0,5 až 0,6 centimetru, mnohdy bývají diagnostikovány i mnohem menší útvary. Záleží také, zda došlo ke vzniku útvaru na zdravé kůži či na mateřském znaménku. V případě kůže se nejprve objevuje barevná skvrna, u níž je patrné pozvolné zvětšování. U mateřského znaménka se situace o něco komplikovanější, prvotním příznakem může být změna zabarvení, tvaru či velikosti.


Ve většině případů lze diagnózu stanovit pouhým pohledem, avšak i tak sehrává podstatnou úlohu biopsie odebrané tkáně. Dle potřeby se může použít úzká jehla k odebrání malého vzorku v lokální anestezii, či radikálnější odstranění útvaru. Rozborem se poté určí, zda bylo podezření na melanom správné. Při biopsii se také určí prognóza onemocnění, k čemuž slouží Breslůw index. V něm je mezní hranici považována tloušťka 1 mm, podle níž se odvozuje jaké vyhlídky na uzdravení pacient má. Je-li tloušťka nádoru menší než jedna mluvíme o prvním stádiu (T1a,T1b a T2a). Během tohoto stadia jsou vyhlídky velice dobré. Druhé stadium zahrnuje podkategorie T2b, kde je tloušťka od 1 do 2mm, T3a,b s rozmezím 2 až 4 mm a T4a,b s 4 a více milimetry. V tomto stadiu se prognóza dle tloušťky pohybuje mezi 85 až 40%. V třetím stadiu již došlo k rozšíření nádorových buněk do mízních uzlin a ve čtvrtém k vzdáleným metastázám na kůži nebo orgánech. Nejčastěji jsou jimi zasaženy plíce, mozek, játra a kosti. Je-li onemocnění podchyceno až v pokročilejších stadiích jsou vzhledem k vysoké odolnosti nádorových buněk k radio i chemo terapii vyhlídky velice špatné.